Chinese
English
Member

Xingming Zhao

Professorxmzhao@fudan.edu.cn
Yungu ChenD 4chygu2008@126.com
Guanghui ZhuD 3moonshadowz@163.com
Yang HanD 2hanyang53748@gmail.com
Sunyun HuangM 3zero_hsy@hotmail.com
Xiao ChenM 21631615@tongji.edu.cn
Alumni

Achyut Sapkota

Post DocAssistant professor, National institute of Technology, Kisarazu College

Guimin Qin

Post DocAssociate professor, xidian University

Yinying Wang

Post DocPost Doc, the University of Texas Health science at Houston

Xiaoping Liu

PhD StudentResearch Fellow, Shandong University

Keqin Liu

PhD StudentPostdoc Fellow, Wake Forest university

Xiujun Zhang

PhD StudentAssociate Research Fellow, Wuhan Botanical Garden The Chinese Academy of Sciences

Chenglei Sun

PhD StudentCompany

Fuyan Hu

Master StudentLecturer, Wuhan University of Technology

Kejia Xu

Master StudentSoftware Engineer, HUAWEI

Xiaodong Zhang

Master StudentCompany

Yanfen Dai

Master Studentyanfendai2012@gmail.com
Wenbin Xie

Master StudentCompany
Peipei Xiao

Master StudentCompany

All Right@2012-2013 ZhaoGroup All rights reserved